решетъчна технология

Контакт Staco Gratings UK Ltd.

Mark Browning
Търговски директор
> изпрати имейл

Neil Saunders
Търговски представител
> изпрати имейл

Адрес за посещения и кореспонденция

Suite 9 Ashford House
Beaufort Court
Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent
ME2 4FA

T +44 1634 72 33 72
F +44 1634 72 55 72
E info@stacogratings.co.uk

Company reg 050 64463 
VAT no 833324546

Маршрут Staco UK