решетъчна технология

Контакт Staco Belgium NV

Jeroen Spiessens
Търговски директор
> изпрати имейл

Kris Waterschoot
Търговски представител
> изпрати имейл

David Keymeulen
Търговски представител
> изпрати имейл

Адрес за посещения

Industriepark-Noord 19
B-9100 Sint-Niklaas

T +32 3 711 36 23
F +32 3 711 37 31
E info@staco.be

Адрес за кореспонденция

Industriepark-Noord 19
B-9100 Sint-Niklaas

CoC no 0446.817.929 
VAT no BE0446817929

Маршрут Staco Belgium