решетъчна технология

Контакт Staco Nederland B.V.

Michel Korsten
Оперативен директор
T +31 77 474 29 29
M +31 6 53 53 87 75
> изпрати имейл

Alf Peeters
Търговски директор
T +31 77 474 02 89
M +31 6 53 53 87 73
> изпрати имейл

Адрес за посещения

St. Jozefweg 68
NL-5953 JP Reuver

T +31 77 474 29 29
F +31 77 474 61 05
E info@stacoroosters.nl

Адрес за кореспонденция

P.O. Box 4786
NL-5953 ZK Reuver

CoC no 120 15003
VAT no NL003230922B01 

Маршрут Staco Nederland